Vår personal

Vi tar hand om era barn

Annika Eriksson

Föreståndare
Barnträdgårdslärare
Förskolelärare

Mia Vilen

Närvårdare


Jani Bäckman

Närvårdare