Litet är vackert!

- där man bryr sig om och lär sig

Behöver ditt barn småbarnspedagogik eller förskola? Funderar du över vilket som är det bästa alternativet? Jorvas Barnträdgård är ett litet, mysigt daghem med en så kallad blandgrupp med barn för 1-6 åringar.

Daghemmet är ett servicesedeldaghem (servicesedeln ansöks via kommunens hemsida eller via länken som finns bland blanketter). Daghemmet har både hel- och halvdagsverksamhet.

Jorvas Barnträdgård drivs av en garantiförening och det äldsta daghemmet i Kyrkslätt. Barnträdgården är grundad 1964.

Vi tar även emot barn över kommungränserna.

Välkommen till Jorvas Barnträdgård - Just DU!

Kontakta Annika Eriksson
tel. 09 298 1713 eller
050 518 2906
e-post: jorvas.barntradgard@kolumbus.fi

Viktigt för oss

Vår underbara lekpark

Stor och rymlig med gräsmattor, klätterställningar, sandlåda och rikligt med leksaker. Under vintern kan vi åka skidor och pulka.

Vi har hemgjord mat

Maten görs med kärlek på plats och ställe. Inte sällan doftar det hembakat bröd då man stiger in i daghemmet. Tillsatsämnen undviker vi så gott det går.

Tradition och kultur

Vi uppmärksammar olika högtidsdagar och går flera gånger om året på teater och gör intressanta utflykter.